BẢN TIN HỮU NGHỊ HỢP TÁC

Bản tin "Hữu nghị và hợp tác" số 216
Ngày đăng 20/05/2023 | 2:47 PM  | View count: 157

Xin mời bạn đọc Bản tin "Hữu nghị và Hợp tác" số 216 tại đường link dưới đây

Xin mời bạn đọc Bản tin Hữu nghị và Hợp tác số 216 tại đây

 

https://drive.google.com/file/d/1sIvbrY5EEmj7TXPFiQyw8vjjqcqX1_F8/view