HỘI ĐA PHƯƠNG

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ HOMESTAY
Ngày đăng 07/11/2018 | 10:14 AM  | View count: 233

1. Bà Đỗ Thuý Lan - Giám đốc TT tư vấn phát hiện thai sớm và chăm sóc TE khuyết tật Sao Mai, Chủ nhiệm

2. Bà Hạ Thanh Hương - Phó Chủ nhiệm.