HỘI ĐA PHƯƠNG

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI UNESCO THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
Ngày đăng 07/11/2018 | 10:13 AM  | View count: 909

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh Hội

1

Ông Dương Trung Quốc

Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Chủ tịch

2

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải

Ủy viên thường vụ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Phó Chủ tịch

Thường trực

3

Ông Nguyễn Đức Hồng Thái

Phó Chủ nhiệm CLB UNESCO truyền thống dân tộc,

Phó Chủ tịch

 

4

Bà Phạm Thị Chung

Ủy viên Thường vụ Hiệp hội khóa V

Phó Chủ tịch

 

5

Bà Nguyễn Diễm Hương

Phó Văn phòng, Trưởng Ban Đa phường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội,

Tổng thư ký

 

6

Bà Lê Minh Tâm

 

Cán bộ Trung tâm hợp tác quốc tế về giáo dục

Phó Tổng

thư ký

7

Ông Nguyễn Văn Chung

 

Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa V

 

Ủy viên

Ban thường vụ

8

Ông Trương Quốc Hùng

Chủ nhiệm CLB UNESCO lữ hành Hà Nội

Ủy viên BCH

9

Bà Đàm Anh Thục

Giám đốc Trung tâm văn hóa Nghệ thuật UNESCO

Ủy viên BCH

10

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lâm

Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Văn hóa

Ủy viên BCH

11

Bà Nguyễn Thị Thoa

Chủ nhiệm CLB UNESCO Văn hóa thể thao Hoài Đức

Ủy viên BCH