HỘI ĐA PHƯƠNG

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI QUỐC TẾ NGỮ ESPERANTO THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Ngày đăng 07/11/2018 | 10:11 AM  | View count: 754

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

 

Chức danh Hội

1

Bà Nguyễn Thị Phương Mai

Phó Giám đốc Công ty THHH sản xuất dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Trường Thịnh

 Chủ tịch

2

Bà Chu Nguyệt Anh

Tạp chí Thế giới Vi tính

 

Phó Chủ tịch

3

Bà Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên BCH Chi hội y học Esperanto

Tổng thư ký

4

Ông Nguyễn Văn Hà

Nguyên cán bộ Công ty xây dựng công trình giao thông 810

Uỷ viên BCH

5

Bà Nguyễn Diễm Hương

Phó Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

Uỷ viên BCH

6

Ông Trần Văn Lộc

Phó chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh năng lượng

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Đức Mạnh

Chi hội trưởng Chi hội HANESPE

Uỷ viên BCH

8

Bà Đỗ Thị Bích Thọ

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Yumeiho diện chẩn

Uỷ viên BCH

9

Bà Đỗ Thị Vượng

Chi hội trưởng Chi hội DODESPE

Ủy viên BCH