TIN TỨC ĐỐI NGOẠI

Việt Nam - Trung Quốc: 36 văn bản thoả thuận hợp tác thể hiện thành quả phong phú, toàn diện của chuyến thăm
Ngày đăng 13/12/2023 | 4:47 AM  | View count: 76

Sau Hội đàm cấp cao, chiều 12/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

DANH SÁCH VĂN KIỆN HỢP TÁC

CHÍNH TRỊ - ĐỐI NGOẠI

1. Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương ĐCS Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương ĐCS Trung Quốc giai đoạn 2024 -2028

2. Bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương ĐCS Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương ĐCS Trung Quốc về việc dịch và xuất bản các tác phẩm kinh điển.

3. Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương ĐCS Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương ĐCS Trung Quốc giai đoạn 2023-2027

4. Thỏa thuận về làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời kỳ mới giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHND Trung Hoa

AN NINH - QUỐC PHÒNG

5. Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

6. Hiệp định về phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

7. Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước CHND Trung Hoa về Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

8. Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp nước CHND Trung Hoa

HỢP TÁC TRÊN CÁC LĨNH VỰC THỰC CHẤT

9. Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

10. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam – Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc

11. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát, Việt Nam - Bá Sái, Trung Quốc

12. Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

13. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia nước CHND Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác phát triển và thúc đẩy thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu (MOU)

14. Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng thông tin về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

15. Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phát triển xanh giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam với Bộ Thương mại nước CHND Trung Hoa

16. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia nước CHND Trung Hoa

17. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia nước CHND Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

18. Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc

19. Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc

20. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam với Bộ Thương mại nước CHND Trung Hoa về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số

21. Biên bản nhớ về hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước CHND Trung Hoa

22. Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tổng cục Phát thanh truyền hình Nhà nước Trung Quốc

23. Biên bản ghi nhớ về trao đổi hợp tác truyền thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam và Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa

24. Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế số và dữ liệu số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam và Cục Quản lý Dữ liệu quốc gia nước CHND Trung Hoa

25. Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc

26. Bản ghi nhớ các yêu cầu đối với việc xây dựng vùng sạch bệnh lở mồm long móng có sử dụng vaccine

27. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc

28. Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tài nguyên nước nước CHND Trung Hoa về trao đổi số liệu thủy văn mùa lũ

29. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia, nước CHND Trung Hoa về Phát triển xanh, Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường

30. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Bản quyền quốc gia nước CHND Trung Hoa

31. Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG)

32. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG)

HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG

33. Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại

34. Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 triển khai Bản ghi nhớ trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

35. Thỏa thuận triển khai giao lưu hữu nghị Đảng bộ địa phương giữa Thành ủy Hải Phòng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Vân Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc

36. Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc