Địa chỉ: 15A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02432669670 / 02438250475
Fax: 02438248964