CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP

Tọa đàm “Mô hình tổ chức bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương”
Ngày đăng 29/06/2022 | 10:37 AM  | View count: 54

Ngày 17/6, tại Hải Phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình Tọa đàm “Mô hình tổ chức bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương”.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đ/c Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng; cùng lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1 và số 2.

 

Tại chương trình Tọa đàm, đại diện lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân ở các tỉnh, thành phố đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, đồng thời nêu ra một số vấn đề… nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chuyên trách của Liên hiệp Hữu nghị, đảm bảo tinh gọn, triển khai các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết hiện đã có 52/63 tỉnh, thành phố trên cả nước có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Tuy nhiên hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương chưa đồng đều. Nhiều Liên hiệp địa phương hoạt động hiệu quả, có vị trí quan trọng, được cấp ủy chính quyền đoàn thể đánh giá cao nhưng một số liên hiệp địa phương còn khó khăn về tổ chức bộ máy biên chế, điều kiện, phương tiện làm việc. Trong đó tổ chức bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị còn chưa có sự thống nhất ở các địa phương. Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Nam Hải, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội kiến nghị về việc giải quyết những bất cập trong chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân để động viên cán bộ yên tâm công tác và nên có sự thống nhất về mô hình tổ chức của Liên hiệp địa phương.

 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đề xuất 3 mô hình tổ chức, bộ máy các liên hiệp hữu nghị ở địa phương. Trên cơ sở đặc thù của mình, các địa phương có thể quyết định tổ chức cơ quan thường trực Liên hiệp theo hình thức, quy mô phù hợp với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các hội thành viên đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá, tổng kết mô hình tổ chức bộ máy Liên hiệp địa phương, có kiến nghị, đề xuất Bộ Nội vụ báo cáo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ hướng dẫn thống nhất về mô hình tổ chức bộ máy của các Liên hiệp địa phương.

 

                                                                                                                    Hưng Nguyễn